Historia parafiiParafia pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu została ustanowiona 23 marca 1981 r. przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę. Pierwszym proboszczem został ks. Zygmunt Hyra.

Kościół wybudowany w latach 1981-1988, według projektu Stanisława Kwaśniewicza, został uroczyście poświęcony (konsekrowany) 23 października 1988 r. przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka.

Na terenie parafii znajduje się budynek, w którym w październiku 1997 r. rozpoczęło funkcjonowanie Kolegium Teologiczne, a obecnie jest siedzibą Sądu Biskupiego i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

We wnętrzu kościoła parafialnego na uwagę zasługuje wyposażenie m.in. witraże autorstwa Macieja Kauczyńskiego, krucyfiks autorstwa Tadeusza Szpunara oraz obrazy namalowane przez Witolda Bulika.

Do parafii należą:

Ulice: Bydgoska, Gospodarcza nr 9-57 i 4-26, Gen. Grota Roweckiego nr 75, 77, 79-85, Gen. Hallera, Legnicka, Małobądzka nr 2, 4, Opolska, Staropogońska nr 71-87 i 88, Zamenhofa nr 24 a, 24 b, 26, 26 a

Święto patronalne (odpust parafialny):
31 maja – Nawiedzenie NMP